www.btlb.be

Update competitiestart September 5, 2021

 

Beste sportvrienden,

De situatie omtrent het coronavirus is nog steeds ongewijzigd en heeft het jammerlijke gevolg dat er geen enkel vooruitzicht is op het starten van onze activiteiten.

Wij verzekeren jullie dat we er alles aan doen om toch te kunnen tafelvoetballen, maar het moet op een veilige manier en volgens de regels van de wet gebeuren. 

We hebben alleszins een paar mogelijkheden, om  een beperkt programma af te werken indien we alsnog mogen opstarten. 

Bij een mogelijke wijziging zullen we als bestuur al het nodige doen om jullie te berichten.    

We wensen jullie een voorspoedig en gezond 2021!  

Met sportieve groeten,

 

Het bestuur,

Met sportieve groeten,

 

Het bestuur,

 

Günther:     +32 476 35 42 10 - Gunther.willems@btlb.be

Bart:            +32 460 97 80 72 - Bart.de.raedt@btlb.be

Guido:         +32 473 11 97 02 - Guido.willems@btlb.be