www.btlb.be

Update competitiestart May 18, 2021

 

Beste sportvrienden,

Ondanks er nog een lichte heropleving is van het virus gaan we toch onze competitie opstarten.

Hierbij zijn natuurlijk een paar belangrijke aanpassingen nodig:

Ingevolge de vraag van spelers om het startuur te vervroegen, heeft het bestuur unaniem beslist om te starten om 21u. ( Forfait vanaf 21u30 )

Naar aanleiding van de COVID- 19 maatregelen is het verplicht om tijdens de wedstrijden een mondmasker te dragen.

Indien dit tijdens het seizoen zou wijzigen vervalt uiteraard deze verplichting.

Bij het weigeren van deze maatregel heeft de tegenstander het recht om de wedstrijd te staken.

Bij een gestaakte wedstrijd behoudt het bestuur het recht om deze met forfaitcijfers te beëindigen.

Zoals vroeger reeds bevraagd aan alle clubs gaan we na de heenronde  de reeksen herverdelen.

Dat betekent dat we de  laagst geplaatste ploegen van een reeks zullen indelen met de hoogst geplaatste ploegen van de reeks daaronder. (Op 14 januari start dit 2e deel)

Meer info hierover volgt later.

We bekijken de situatie na 17 december en bezorgen jullie zo snel mogelijk de nieuwe kalender via de BTLB site. We gaan dus zonder kalenderboekjes werken,

Wedstrijdboeken kunnen steeds bekomen worden na telefonisch contact met het bestuur.

Alle verdere informatie, dus ook wijzigingen zullen in de toekomst volgen via de site.

 

Alle informatie van de clubs staat nu op de site, ploegen die wijzigingen gevraagd hadden in verband met spelers en/of lokalen gelieve dit alles nog eens te controleren voor we starten.

Mochten jullie nog ergens een probleem zien contacteer ons zo snel mogelijk via de gekende kanalen.

Maar het belangrijkste op dit ogenblik.

 

Vergeet niet te starten om 21 uur. (21.30 ff.)

 En draag een  mondmasker.

 

Veel succes

 

Günther:     +32 476 35 42 10 - Gunther.willems@btlb.be

Bart:            +32 460 97 80 72 - Bart.de.raedt@btlb.be

Guido:         +32 473 11 97 02 - Guido.willems@btlb.be