www.btlb.be

ALGEMENE AFGELASTINGMarch 12, 2020

 

Beste Sportvriend, 

 

Naar aanleiding van het, ondertussen reeds gekende, corona-virus hebben wij beslist om onze competitie even stop te zetten ( tot en met 3 april 2020 ). 

Daar het niet duidelijk is hoe zwaar en hoe lang dit virus iedereen nog parten zal spelen wensen we met kleinere termijnen te werken. 

We zullen het nieuws hierover verder op de voet volgen en ons zo goed mogelijk informeren en aanpassen. 

Jullie zullen steeds op de hoogte gehouden worden en wij blijven ook steeds bereikbaar via de gekende kanalen. 

Met sportieve groeten, 

 

Het bestuur